Grupa dr. AR Kwiecińskiego

polski english
Życie jak z nut

Życie jak z nut

„Heidegger powiedział kiedyś, że człowiek jest melodią. Melodią, której sens i piękno poznajemy w całości dopiero wtedy, kiedy na zawsze ucichnie.”

Stanisław Skrowaczewski


Film o Stanisławie Skrowaczewskim będzie opowiadaniem obrazów skojarzonych z dźwiękiem. Planujemy rodzaj teledysku, w którym absolutny prymat nad porządkiem informacyjno-fabularnym ma muzyka.

Myśli, słowa, fragmenty rozmów i sytuacji pojawia się w tym filmie na prawach struktury muzycznej i będą podporządkowane harmonii i rytmowi nieustannie obecnej w filmie muzyki. Opowiadanie o dyrygencie i kompozytorze, jest opowiadaniem o muzycznym medium. O kimś, kto w magiczny sposób potrafi ożywić nuty zapisane w partyturze. Jego pobyty w „równoległym” świecie zbudowanym z dźwięków, oraz związek z życiem realnym „ziemskim”, wzajemne ich relacje, spróbujemy pokazać w filmie. Najważniejsze więc, będzie skomponowanie materiału filmowego (archiwalnego i oraz nagranego dla potrzeb filmu) odsłaniającego kulisy „dyrygenckiej kuchni”, pokazującego jakim emocjonalnym typem jest Maestro, jak jego emocjonalność działa na orkiestrę, jak się przenika z emocjami instrumentalistów i jak się pod wpływem tego zmienia grana muzyka.

Kolejną warstwą struktury informacyjno - fabularnej będą rozmowy z dyrygentami, muzykami, przyjaciółmi, rodziną. Ludźmi, którzy uczestniczą bądź uczestniczyli w życiu Twórcy. Dzięki tym rozmowom, być może uda się wyśledzić fakty i zdarzenia, które Go poruszyły, zainspirowały i zadecydowały o wyborach życiowych i artystycznych. Z rozmów tych wybierzemy także fragmenty dotyczące jego stosunku do historii, polityki, filozofii. W osobistych rozmowach z Maestro (materiale najcenniejszym, w próbie zajrzenia do duszy i psychiki artysty), będziemy chcieli dotrzeć do Jego myśli o muzyce i granicach jej zrozumienia.

Stanisław Skrowaczewski jest pomimo swoich dziewięćdziesięciu lat muzykiem czynnym zawodowo, grającym koncerty, prowadzącym próby, warsztaty i biorącym udział w dyskusji o współczesnej muzyce. Imponujący zestaw jego znajomych obejmuje wielkie muzyczne i filmowe sławy tego świata. Spotyka się z nimi, rozmawia. Części z tych rozmów i wydarzeń chcemy towarzyszyć z kamerą. Podobnie jak udało się to w trakcie Jego niedawnej podróży do Polski: Katowic, Wrocławia i Lwowa – miejsc, z którymi wiążą się najdawniejsze wspomnienia, także te najbardziej bolesne.

Istotnym wątkiem, może okazać się starość. Starość Twórcy. Zmaganie z coraz mniej posłusznym ciałem, pamięcią, rzadziej pojawiającą się„dyrygencką weną”. Tym bardziej dramatycznym, że Skrowaczewski nie godzi się na zaprzestanie aktywności koncertowej.

Agnieszka Lipiec-Wróblewska

2014-02-18 20:48:35
« wróć do aktualności